Naše vinice

Naše vinohrady katastrálně spadají pod Březno u Chomutova, které je Ministerstvem zemědělství zapsáno jako vinařská obec patřící do vinařské oblasti Čechy, podoblasti litoměřické. Uznána je zde jedna viniční trať s názvem Zámecká, která se rozprostírá na svazích nad vesničkami Vičice a Stranná.

V obci Stranná máme na 1,3 ha odrůdu Kerner na vinici Na Vyhlídce a na 0,75 ha Müller-Thurgau na vinici Na Staré stezce. 

V Nechranicích máme vysázený malý pokusný vinohrádek (cca 360 hlav), kde zkoušíme vhodnost vybraných odrůd do místních podmínek. Máme zde Malverinu, Hibernal, Regent, Chrupku bílou, Chrupku červenou, Dornfelder, Prim, Solaris, Laurot, Siegerrebe a  Zweigeltrebe. Mikrovzorky nám ukázaly například na odrůdu Solaris.

 

Vinice Na Staré Stezce

Je pojmenovaná podle kupecké Stezky Kralupské, které se v okolí Března říkalo Stará Stezka. Stezka vedla z Prahy k osadě Lysolaje, odtud k Úněticím, Levému Hradci, Slanému a Lounům. Z Loun pak podél řeky Ohře k Žatci a od Žatce zase dál podél řeky Ohře do Stranné. Zde pokračovala k osadě Kopeček (Spielhübel), kde stávala vyhlášená hospoda s kovárnou. Historie kovárny sahá podle lidového vyprávění do dávných dob. Občerstvovali se tu a odpočívali kupci a dávali tu opravovat podkovy svým soumarům. Hospoda byla jediným místem a jediným útulkem na celé trase ze Žatce do Kralup. Z Kralup vedla stezka do Marienbergu. Stezka Kralupská dostala svůj název od bývalé zemské brány, kterou opouštěla českou zemi u městečka Kralupy u Chomutova, pohlceného ve 20. století hnědouhelným lomem. Byla nejdelší ze starých kupeckých cest v tomto regionu. Na hranicích procházely stezky tzv. branami, což byly často horské průsmyky, ale hlavně konkrétní místa, kde se vybíralo clo. Těmto pomyslným „branám“ se říkalo zemské brány.

 
Vinice Na Vyhlídce

Vinice svůj příběh vypráví výhledem do okolí. Stojíte-li na vršku nad vinicí, vidíte od kraje, kde se rodí pivo (Žatecká pánev), přes Doupovsko a končíte výhledem na Krušnohoří. Pod sebou máte rozlehlou vodní plochu Nechranické nádrže chráněnou věncem hor. Nejen výhled, ale také mikroklimatické podmínky připomínají Pálavu. Jižní svah je vystaven slunci celý den. Právě odsud pochází Kerner.