Vinařství v Březně a okolí

Málokdo z našich zákazníků tušil, před tím, než ochutnal naše víno, že Březno je dle vinařského zákona a vyhlášky č. 254/2010 Sb. zapsané jako vinařská obec patřící do vinařské oblasti Čechy, podoblasti litoměřické. Máme zde uznanou jednu viniční trať, která se jmenuje Zámecká a rozprostírá se na svazích nad vesničkami Vičice a Stranná. To má v dnešní době význam pro možnost vinnou révu pěstovat, vyprodukované víno legálně zatřiďovat a uvádět na trh. Ale to není všechno. Vystoupáte-li na svah nad naše vinice, připomene vám pohled známou scenérii - vinohrady na jižních svazích zalitých sluncem, modrá plocha Nechranické nádrže a za ní věnec kopců jsou naší malou Pálavou včetně podobných mikroklimatických podmínek. Proto se zde révě daří a naše vína - i když jich nemáme tolik - nejsou žádnou Popelkou.

 

A má vůbec pěstování vína v Březně nějakou tradici?

Nejstarší zmínka o pěstování révy vinné v nejbližším okolí je z roku 1285, kdy se norimberský a loketský purkrabí vzdali ročního poplatku vína z vinic v Přívlakách mezi Žatcem a Kadaní. Tento vinohrad patřil řádu Walsassenských cisterciáků, kteří tento kraj pomáhali kolonizovat. Obec Přívlaky daroval řádu cisterciáků v roce 1165 král Vladislav II. Cisterciáci sem přicházeli z Burgundska a byli v roce 1252 zmíněni i jako velcí budovatelé vinic ve Velkých Žernosekách na Litoměřicku. Jimi vybudované sklepy slouží tamnímu vinařství dodnes.

Velký impuls dal k rozvoji vinařství Karel IV, který roku 1374 udělil blízkému městu Kadaň stejná privilegia jako Praze včetně dvanáctiletých daňových prázdnin. Na přelomu 15. a 16. století zde bylo evidováno velké množství vinic, z nichž některé patřily přímo králi Ladislavovi nebo významným šlechticům, např. Jiřímu z Poděbrad. V naší oblasti vznikaly vinice v okolí říčky Liboc, v Polákách, Běšicích, Pětipsech a jinde. V Čechách (bez Moravy) bylo v této době dle soupisu v Berní rule 3 336 ha vinic, dnes je registrováno pouhých 750 ha. Rozvoji vinařství však uškodila třicetiletá válka (1618 - 1648). V roce 1647 si v Polákách zřídila ležení švédská vojska a co nezplundrovali Švédi, dokončila pak císařská vojska. Kůly z vinohradů používali vojáci jako palivo. Po válce následoval odchod protestantů do exilu, dočasné ochlazení klimatu a rozvoj pivovarnictví.

To vše mělo tak velký vliv, že vinařství v celé oblasti velmi rychle upadalo, oblast se stala známá spíše chmelem, povrchovýmí uhelnými doly a průmyslem. A jaká je současnost ?

Po roce 1985 vysadil postupně první čtyři hektary vinic ve Stranné Státní statek Chomutov. Odbornou pomoc tehdy poskytl Vilém Kraus, přední odborník na vinohradnictví u nás i v Evropě, spolu s vedoucím výsadby Karlem Němečkem. Po roce 1991 si vinice pronajala firma Sady a školky Vičice, s. r. o. Následovala vlna rozkvětu, kdy zdejší vína získávala medaile na soutěžích na Karlštejně a Červeném Hrádku. Později se dění na vičických vinicích dostalo z různých důvodů do útlumu. Až v poslední době se opět blýská na lepší časy.

Nenechte se tedy zmýlit. Na dohled Krušných hor, Žatce i hnědouhelných dolů se opravdu rozkládá romantický kout, kterému opět vévodí réva a my jsme rádi, že patříme ke třem místním vinařstvím, která se starají o obnovu stovky let staré tradice.